"Porównania" nr 29/2021

Humanistyka środowiskowa. Część pierwsza

# Tytuł dokumentu Autor
1. Wstęp
2. Wyłom w antropocentryzmie i gatunkowizmie? Przemiany świadomości kulturowej na przykładzie relacji: człowiek – zwierzęce gatunki nie-ludzkie w drugiej połowie XIX wieku
3. Romantyczne „kuźnie natury" w perspektywie ekokrytyki
4. Krajobraz japoński w polskich narracjach podróżniczych przełomu lat 80. i 90. XIX wieku
5. Wątki ekologiczne w prozie modernistów
6. Człowiek – zwierzę – rzecz w „Chłopach" Władysława Reymonta
7. Przyczynek do historii środowiskowej arystokracji na przykładzie Zofii Chomętowskiej
8. Patyk, wróbel, czajnik. Witolda Gombrowicza „Kosmos" nie-ludzki. Między pre- a metapreposthumanistycznym podejściem do problemu
9. The Human and the Non-Human in „Ze života hmyzu" by the Brothers Čapek: Contexts, Scheme, Interpretation
10. Zagłada zwierząt i ludzi. Lektura „Poematu o miejskiej rzeźni" Tadeusza Śliwiaka
11. „Rzeka to nie ziemia, przyjmie wszystko”. Uwag kilka o przyrodniczych uwarunkowaniach Zagłady w Serbii
12. Wielkie wymieranie na arce Noego
13. Eine neue „Poesie des Anthropozäns“? Zu einer versuchten Weiterführung von „nature writing“ in den Lyrikbänden Marion Poschmanns Nimbus (2020) und Esther Kinskys Schiefern (2020) unter Berücksichtigung von Heideggers existentialontologischem Ansatz: „das
14. „Poprosiłam psa, żeby obwąchał wszystkie moje znamiona”. „Dziecko z darów" Justyny Bargielskiej
15. Krajobrazy posthumanistyczne w prozie Hiromi Kawakami
16. „Der Triumph der Vegetation ist total“ – eine Re-Lektüre von Michel Houellebecqs „La carte et le territoire" aus humanökologischer Perspektive
17. Antropoceniczne życie po życiu – żywe maszyny, syntetyczna biologia i koniec natury
18. Winescape: Local Reinhabitation Narratives (The Case of Zielona Góra)
19. Akcentowanie pograniczy w środkowoeuropejskim programie edukacyjnym in spe
20. Jak rozumieć relacje międzygatunkowe?
21. Antropocen i kapitałocen: w poszukiwaniu fuzji horyzontów
22. Pomorze (prze)rysowane. Poetyki historyzmu i lokalności w świecie komiksu
23. Umiejscowienia i przemieszczenia. Wokół pytań mickiewiczologii „kontekstowej”. [Artykuł recenzyjny: Cieśla-Korytowska Maria, red. (2019), Mickiewiczowskie konteksty, Avalon, Kraków.]
24. „Luki historii domagają się domknięcia, a przede wszystkim opisania”. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944–1948 [Artykuł recenzyjny: Piotrowiak-Junkiert Kinga (2020), Od idylli do ironii. Literatura węgierska wobec Zagłady w latach 1944–1948,
25. Terytorialna historia literatury środkowoeuropejskej jako spuścizny literackiej i kulturowej monarchii Habsburgów [Artykuł recenzyjny: Martin C. Putna (2018), Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (Obrazy z dziejów kulturowych Europy Środkowej), Vyšehr
26. Źle obecna bis. Polska literatura niezależna na tle środkowoeuropejskim [Artykuł recenzyjny: Bogusław Bakuła (2020), Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą w latach 1976–1989, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań]
27. „Wdzięczność" i „ostrzeżenie"? Rozważanie metodologiczne o nowej próbie bilansu historiografii PRL [Artykuł recenzyjny: Stobiecki Rafał (2020), Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź]