Patyk, wróbel, czajnik. Witolda Gombrowicza „Kosmos" nie-ludzki. Między pre- a metapreposthumanistycznym podejściem do problemu

Hanna Gosk

Tekst prezentuje lekturę Kosmosu (1965) Gombrowicza ujętą w perspektywie posthumanistycznej. Stawia tezę o pre- i metaposthumanistycznych, tj. problematyzujących tę perspektywę postrzegania rzeczywistości, walorach powieści. Proponuje czytelnikowi spojrzenie na przekaz narratora utworu jak na „sprawozdanie” z nie do końca udanego, ale otwierającego nęcące perspektywy, eksperymentu, polegającego na usytuowaniu podmiotu ludzkiego w świecie, w którym rzeczy przezeń postrzegane i rzeczy realne okazują się „na chwilę” (a może od zawsze) częściami tego samego uniwersum bez formy i treści, wnętrza i zewnętrza, niepodlegającymi hierarchizowaniu w kategoriach podrzędności i nadrzędności, niemal na równi obdarzonymi mocą sprawczą, jeśli mówić o wprawianiu rzeczywistości w ruch (w sensie znaczeniotwórczym).

DOI: 1014746/por.2021.2.8
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
08 Gosk [pdf] [124 KB]