„Porównania” nr 11/2012

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Warianty narracji geokulturowej (praktyki muzealizacji – postmonarchiczne wzorce mówienia)
3. Rosja i Europa Środkowa w geografii symbolicznej i literackiej (uwagi imagologiczne)
4. Kilka uwag o twórczości Stanisława Brzozowskiego w przestrzeni studiów postkolonialnych
5. Claudio Magris: dialektyka harmonii i rozpadu
6. „Память Дама Забывчивая” Wielka Wojna Ojczyźniana: od mitologizacji do niepamięci
7. Mit Południa jako kontrapunkt dla opozycji Wschód – Zachód i podstawa mitu Europy Środkowej
8. Ironiczna bezdomność Bohumila Hrabala a tłumiona tęsknota za domem Milana Kundery
9. Wobec nie-miejsca. Myślenie przestrzenią w twórczości Ádáma Bodora
10. Między niebem i ziemią. Relacje między człowiekiem i jego przestrzenią jako element psychologicznych rozgrywek Bolesława Prusa z jego współczesnością
11. Melancholia dyskursu kresoznawczego
12. Ostalgia i bezpowrotność w Środkowoeuropejskim kinie przełomu
13. Literackie topografie pogranicza. Przypadek Slawonii
14. „Poszóstnie przez Bieszczad”. Janusza Szubera poetyckie utraty i nostalgie
15. Prowincja (węg. vidék) w wybranych węgierskich filmach fabularnych. Aspekt społeczny, polityczny i fabularny
16. Sarajewo – Zagrzeb – Kraków. O miejscach opuszczonych, odrzuconych i odnalezionych na austro-węgierskiej mapie biografii Ivo Andricia
17. Budapeszt Miklósa Janscó
18. Poznań z perspektywy. Klasa i płeć społeczno-kulturowa jako kategorie kształtujące obraz miasta w pisarstwie wspomnieniowym.
19. Przestrzenie kontestacji w twórczości Bohumila Hrabala, Mirona Białoszewskiego i Wolfganga Hilbiga
20. Konstruowanie psychospołecznej przestrzeni sąsiada. Niemiecki Zachód i rosyjski Wschód w reportażowo-podróżniczej prozie ostatnich lat
21. Sztuka błądzenia. Karla Čapka i Sándora Máraiego podróże literackie
22. (Mgliste) miejsca w poezji Paula Celana. Żydostwo pneumatyczne i geopoetyka pneumatyczna
23. Po(st)graniczne narracje miejskie. Literackie re-konstrukcje żydowskiego Szczecina
24. „Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek”. Nostalgiczny mit stosunków polsko-żydowskich w historiografii regionalnej – rekonesans
25. Węgierski Gibraltar i serbskie Ateny
26. Józef Mackiewicz i sekty
27. Hobbici u bram Europy. Postmodernistyczna geopolityka w powieści Artura Kilnaua Pikielhauba
28. Rozwój, sukces, tradycja. Relacja z The American Comparative Literature Association’s 2012 Annual Meeting
29. Recenzje
30. Omówienia
31. Autorzy „Porównań”