„Porównania” nr 18/2016

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Wstęp
3. O pojemności semantycznej wybranych słów i wyrażeń w wybranych kontekstach, o ich konotacjach
4. Tłumaczenie w kontekście polsko-japońskim. Kilka uwag
5. Podobieństwa i różnice w interpretacji szkieletu jako postaci nadprzyrodzonej w chrześcijańskiej Europie Zachodniej oraz w Japonii
6. „Dym uleciał, a otulona śniegiem równina Toribe oddaje nastrój żurawiego gaju”. O buddyjskiej idei przemijania i wątkach nekropolicznych w japońskiej literaturze wczesnego średniowiecza
7. Japońska proza liryczna na przykładzie Ise monogatari (Opowieści z Ise)
8. Miłość, natura i miasto. Wpływ Émile’a Verhaerena na twórczość Takamury Kōtarō
9. „Duchy osób żyjących” (ikiryō) jako treści nieświadomości w Kafce nad morzem Murakamiego Harukiego
10. Abe Kōbō – między modernizmem a postmodernizmem. Rozważania wokół powieści Kangurowy notatnik
11. Blade Runner w kombinacie zakrzywionej czasoprzestrzeni, czyli film Ridleya Scotta w powieści Shōno Yoriko
12. Problem tożsamości w literaturze okinawskiej XX wieku (na przykładzie opowiadań Posterunkowy Ukuma Ikemiyagiego Sekihō i Matki, kobiety Nakandakari Hatsu)
13. Kyōgen, japońska komedia szalonych słów i komedia dell’arte
14. Na pograniczu realizmu: kobieta i kobiecość w teatrze japońskim
15. Muzyka w Kojiki
16. Takemitsu Tōru i jego muzyka – czy aby na pewno japońska?
17. „W kąpieli wszyscy są nadzy”. Film Saitō Torajirō Pięciu panów z Tokio i demokratyzacja w kinie japońskim
18. Nieznane oblicze Kusamy Yayoi – japońskiej artystki i pisarki
19. Czech-Slovak Comparative Studies "Reborn". A New Association on the Way
20. Między kryzysem a rozwojem. Ogólnopolskie Sympozjum Dydaktyków Komparatystyki, Toruń, 30-31 marca 2016 roku
21. Recenzje
22. Omówienia