„Porównania” nr 20/2017

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Imagologia – narzędzie kreacji innego w przekazie elektronicznym.
3. Między obrazem publicznym a intymnym. Projekt poszerzenia imagologii na przykładzie twórczości Katarzyny Kozyry i Ewy Kuryluk.
4. Lustra imagologiczne Mickiewicza
5. Auto-Image in the Writings of Dominik Tatarka
6. Kaszubskie obrazy nie-kaszubów. O kilku kwestiach literackich z faktorem postzależnościowym
7. Sposoby ukazania innych narodowości – sąsiadów, przedstawicieli mniejszości we współczesnej kinematografii węgierskiej
8. Czardasz i gulasz – obrazy węgierskiej „inności” w twórczości Krzysztofa Vargi
9. O mitach i obrazach kobiecości w prozie Swietłany Aleksijewicz
10. Postkolonialna obcość w przekładzie na język „pozakolonialny”.
11. Pożegnać Berehynię – literackie próby demitologizacji stereotypowego obrazu Ukrainki. Wybrane przykłady ze współczesnej ukraińskiej prozy kobiecej.  
12. The Concept of „New Woman” in Literary Modernism: Finding the Place in Culture (Virginia Woolf, Lesya Ukrainka)
13. W gorsecie ideologii? Obrazy „innego” w podręcznikach gimnazjalnych. 
14. Obcość i swojskość w przestrzeni szkoły i domu. Obrazy nastoletnich imigrantów i re-emigrantów w wybranych powieściach dla młodzieży z początku xxi wieku (po roku 2004). 
15. Nie przychodzą uchodźcy. Aktualne potrzeby edu­kacji polonistycznej (w stronę edukacji na rzecz pokoju). 
16. Gorszy czy wychowuje? Czy w średniowieczu istniała literatura dla dzieci? (na przykładzie Księgi ku pouczeniu córek Godfryda de la Tour Landry).
17. Władca baśni. Wokół polskiej recepcji Cudownego i pożytecznego Bruna Bettelheima.
18. Pomiędzy magią baśni a szeregiem skojarzeń, czyli kogo spotkała Alicja w Krainie Czarów.
19. Recenzje
20. Autorzy “Porównań”