Obcość i swojskość w przestrzeni szkoły i domu. Obrazy nastoletnich imigrantów i re-emigrantów w wybranych powieściach dla młodzieży z początku xxi wieku (po roku 2004). 

Beata Gromadzka

Tematem artykułu są wybrane powieści polskie, słoweńska i angielska adresowane do młodzieży, które łączą postaci głównych bohaterów, nastolatków próbujących znaleźć swoje miejsce w obcym kulturowo i hermetycznym środowisku. Na płaszczyźnie porównania znajdują się trzy kręgi: domowy, szkolny i lokalny, czyli ważne dla bohaterów przestrzenie ścierania się wpływów, walki o dominację, gdzie Obcy/Inny staje się łatwą ofiarą. Porównanie wspólnych tematów: dorastanie, szkoła, rówieśnicy, walka o swoje miejsce w grupie, poszukiwanie własnej drogi pokazuje podobieństwa i różnice w ujmowaniu takich problemów przez autorów powieści.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
13 Beata Gromadzka [pdf] [209 KB]