„Porównania” nr 9/2011

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Kanon, antykanon, postkanon w dyskursie o tożsamości kultur w Europie Środkowej i Wschodniej (1991-2011)
3. Odmazywanie/nadpisywanie: Gestarium Rafała Jakubowicza
4. Szklane domy a szklana architektura
5. Żywoty mroczne, żywoty niemożliwe do opowiedzenia?
6. Jurij Andruchowycz i Andrzej Stasiuk o tożsamości ukształtowanej przez historię
7. Zrozumieć japoński teatr klasyczny
8. Europa Środkowa jako wspólnota pamięci (kilka przyczynków do definicji niewykonalnej)
9. Koncepcja Europy Środkowej w kontekstach słowiańsko-węgierskich
10. Wielkie Morawy podstawą środkowoeuropejskiej pamięci historycznej
11. Początkowa faza peregrynacji synów Wazula po dworach Europy Środkowo-Wschodniej
12. Polsko-węgierska wspólnota świętych znaczenia odbite w witrażach
13. Fryderyk Chopin v české poezii
14. Stredoeurópske súvislosti v slovenskej romantickej historickej próze
15. Węgierski epizod w życiu i twórczości Jerzego Stempowskiego
16. Środkowoeuropejskie warianty „dramatu misterium” w świetle dramaturgii Pétera Nádasa i Jerzego Grotowskiego
17. Obraz Polski i polaków w węgierskich filmach fabularnych powstałych po zmianie systemu
18. Najmłodsza literatura polska na węgrzech, czyli dlaczego nie czytamy Chutnik?
19. Satyryczna ukraińska prasa w Galicji wobec sporów religijnych (druga połowa wieku XIX – początek wieku XX)
20. Súčasná bieloruská poézia. Filozofia a politika. Tradícia a inovácia
21. Rewolucja i pustka. Tekstualizacja tradycji w "Małym palcu Buddy" Wiktora Pielewina
22. Literaci skupieni wokół węgierskiego czasopisma „Nyugat” a język międzynarodowy.
23. Co wiemy o naszych bratankach? Przyjaźń polsko-węgierska dziś.
24. Znajomość języka polskiego a integracja Romów w polsce – zarys problemu
25. Recenzje
26. Omówienia, przeglądy
27. Autorzy „Porównań"