Znajomość języka polskiego a integracja Romów w polsce – zarys problemu

Grzelak, Joanna Kledzik, Emilia

Abstrakt:

Artykuł stawia tezę, że głównym problemem trudności szkolnych dzieci romskich w Polsce jest słaba znajomość języka polskiego wśród Romów. Obok uwarunkowanego kulturowo niskiego poziomu integracji mniejszości romskiej, na pogłębienie tej niepokojącej sytuacji wpływa także niedoskonały system kształcenia nauczycieli nauczania początkowego, polonistów i pedagogów, który nie uwzględnia elementów komunikacji międzykulturowej oraz glottodydaktyki. Braki w wiedzy z wymienionych dziedzin prowadzą nierzadko do błędnego zaklasyfikowania dzieci romskich jako opóźnionych w rozwoju i odesłania ich do szkół specjalnych. Oczywista dwujęzyczność Romów powoduje, że dzieci, które rozpoczynają edukację w polskiej szkole, nie znają czynnie języka polskiego. Niechęć Romów budzi także rażąca nieznajomość podstawowych faktów dotyczących kultury i historii romskiej wśród nauczycieli. Artykuł prezentuje pierwsze wyniki badań dotyczących problemów językowych oraz samopoczucia dzieci romskich w polskiej szkole i wskazuje kilka newralgicznych kwestii, na które powinni zwrócić uwagę ich nauczyciele.

 

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 25 [pdf] [534 KB]