Zespół redakcyjny

REDAKCJA „PORÓWNAŃ”

Redaktor Naczelna

Emilia Kledzik

Zespół

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (sekretarz redakcji)
Zbigniew Kopeć
Ryszard Kupidura
Lenka Németh Vítová
Błażej Osowski
Kinga Piotrowiak-Junkiert

Redakcja językowa

Dorota Masłej
Jolanta Sypiańska
Beate Sommerfeld