BOARD

BOARD

Editor-in-chief

Emilia Kledzik

Staff

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (sekretarz redakcji)
Zbigniew Kopeć
Ryszard Kupidura
Lenka Németh Vítová
Błażej Osowski
Kinga Piotrowiak-Junkiert

Proofreading

Dorota Masłej
Jolanta Sypiańska
Beate Sommerfeld