Comparisons – Cравнения – Vergleiche

Strona główna

Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym.

Czasopismo „Porównania” ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad sztuką, kinem, teatrem, muzyką, a także prace porównawcze w zakresie historii, studiów postkolonialnych, gender, pedagogiki, prawa, nowoczesnych mediów oraz związków pomiędzy humanistyką a dziedzinami przyrodoznawczymi. W „Porównaniach” ukazują się również studia polemiczne, recenzje, przeglądy prac o charakterze porównawczym oraz listy książek nadesłanych.

 

Czasopismo oferuje bezpłatny dostęp do pełnych treści recenzowanych publikacji naukowych w Internecie na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)

 

Porownania 34 okladka EN
„Porównania" nr 34/2023
Porownania 33 okladka
„Porównania" nr 33/2023
Porownania 32 okladka 150ppi
„Porównania" nr 32/2022
Porownania 31 okladka 300
"Porównania" nr 31/2022
Porownania 30 okladka
„Porównania" nr 30/2021
okladka 29.jpg
"Porównania" nr 29/2021
cover issue 1908 pl PL
„Porównania” nr 28/2021
por27
„Porównania” nr 27/2020
porwnania 26 72
„Porównania” nr 26/2020
porwnania 25 72
„Porównania” nr 25/2019
por24
„Porównania” nr 24/2019
ok23
„Porównania” nr 23/2018
porownania 22 72
„Porównania” nr 22/2018
porwnania21 okadka mala
„Porównania” nr 21/2017
porwnania 20 okadka front
„Porównania” nr 20/2017
por19
„Porównania” nr 19/2016
por18
„Porównania” nr 18/2016
por17ok
„Porównania” nr 17/2015
por16
„Porównania” nr 16/2015
por15
„Porównania” nr 15/2014
po14
„Porównania” nr 14/2014
okladka
„Porównania” nr 13/2013
por12
„Porównania” nr 12/2013
por11
„Porównania” nr 11/2012
okl
„Porównania” nr 10/2012
por9
„Porównania” nr 9/2011
por8
„Porównania” nr 8/2011
por7
„Porównania” nr 7/2010
por6
„Porównania” nr 6/2009
por5
„Porównania” nr 5/2008
por4
„Porównania” nr 4/2007