„Porównania” nr 14/2014

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Wstęp
3. Konwersja językowa pisarzy pochodzenia środkowoeuropejskiego jako strategia komunikacji z literaturą większościową
4. Alternatywna miara wielkości? Postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej przeszłości polski w wybranych historiach alternatywnych
5. Przywróćcie nam przyszłość! Kreatywny potencjał nostalgii w kontekście publicystycznych tekstów Aleksandra Hemona
6. „Absurdystański” świat w cyklu powieści Lajosa Grendela „New Hont”
7. „Narcyz bez twarzy?” Postkolonialne oblicza Danila Kiša
8. Pisanie zagłady w literaturze węgierskiej po 1989 roku. Casus Mihálya Kornisa „Podanie"
9. "Czefurzy raus!" Gorana Vojnovicia. Słoweńska powieść kultowa w świetle bałkanizmu
10. Słowiańsko-germańska tragifarsa literacka – post(-)kolonialna konfrontacja wschodu i zachodu w twórczości Andrzeja Stasiuka
11. Post-89 Moldova by A. Stasiuk
12. Czarno-złota tożsamość. Kaszubocentryczne periodyki „Tatczëzna” i „Òdroda”
13. Reportaże o końcach świata
14. Dwa przypadki uwikłania litewskiej prozy po roku 1991 w dyskurs postzależnościowy
15. Przez otwór w beczce: Łotwa postkolonialna według Agnesy Bule
16. Stereotypizacja obrazu Polaków w literaturze ukraińskiej na początku XX wieku z uwzględnieniem współczesnych reminiscencji
17. Ucieczka z utopii w historię: Mińsk Artura Klinaua
18. Uczeń czarnoksiężnika. (Spotkanie Jerzego Ficowskiego z Julianem Tuwimem na cygańskim szlaku)
19. Omówienia
20. Recenzje