"Porównania" nr 31/2022

# Tytuł dokumentu Autor
0. Wstęp
1. Humanistyka węglowa w kręgu energii kontrindustrialnych
2. Odtwarzając las – odtwarzając państwo. Esej o zalesianiu
3. Nowy Eden. Wpływ ogrodnika i jego dzieła – ogrodu na proces zmian klimatycznych
4. Mimowolne rezerwaty. Literatura niefikcjonalna wobec krajobrazów stref nuklearnych
5. Ekoliteratura w kontekście animal studies i zwrotu etycznego
6. Von Bienen, Mäusen und dem Fegefeuer. Deutschsprachiges Schreiben aus der Naturerfahrung
7. Three Visions of Humanity in Extraterrestrial Ecosystems: Klein, Kosik, Skåden
8. Die Kunst des Sehens und das Naturschreiben. Die Landschafts- und Naturdarstellung im Roman Am Fluss von Esther Kinsky
9. „Nie z nienawiścią, lecz z pogardą patrzy kot na psa”. Čapkowskie uwagi na temat psychiki zwierzęcej
10. The Poetics of Heterogeneous Bodies in Contemporary Hungarian Literature
11. Szkoła uważności i działania. Relacje między światem dziecka a środowiskiem przyrodniczym w czasopismach dziecięcych wydawanych w Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie „Płomyka” i „Płomyczka”
12. Interobiektywność wiatru w prozie Brunona Schulza
13. Ekoprofetyzm Diuny Franka Herberta
14. Poezja, sztuka i antropocen. Susan Schuppli i Kacper Bartczak
15. Polymorphic Perversion of Human and Other-than-Human Bodies
16. When I Fall in Love with Machine. O tożsamości kulturowej Tajwańczyków w epoce postmediów, cyberfizycznej kultury przemysłowej i wojen technologicznych oraz roli, jaką odgrywa działalność artystyczna w jej wytwarzaniu
17. Operacje społeczno-przyrodnicze w diaporamie Dęby? Stefana Wojneckiego
18. McLudzie i ich drapieżniki, czyli o wampirach zmieniających dietę
19. Czerwone wampiry. Geneza i funkcjonowanie kulturowego dyskursu lustmordu w PRL
20. „Leniny” w czasoprzestrzeni Rosji. Oczami polskich podróżników
21. Central European Cultural Transfers in the Humanism and Baroque Periods: Three Examples from Literary History
22. Norwid według Krasińskiego, czyli zawód nieproszonego wychowawcy
23. Postkolonializm w konflikcie [artykuł recenzyjny]
24. Literatura bez granic [artykuł recenzyjny]