Central European Cultural Transfers in the Humanism and Baroque Periods: Three Examples from Literary History

Jan Malura

Opracowanie śledzi transfery kulturowe w szesnasto- i siedemnastowiecznej Europie Środkowej. Dotyczy trzech różnych obszarów gatunkowych ( parodia, protestancka pieśń religijna, dramat o tematyce bożonarodzeniowej ), zajmując się kierunkami i mechanizmami wymiany kulturowej oraz rolą pośredników w szerzeniu się wybranych fenomenów literackich. Obserwacja transferów kulturowych potwierdza do pewnego stopnia tradycyjne wyobrażenia o wędrówce wytworów kultury z Zachodu na Wschód. Na poszczególne transfery wywierają jednak wpływ specyficzne konteksty kulturowe. Jeżeli warunki społeczne, etniczne i wyznaniowe łączą życie kulturalne ziem czeskich z modelami literackimi północnowschodnich i południowych rejonów Niemiec, to polskie poczynania kulturalne są od tych modeli, z niewielkimi wyjątkami, odległe. Specyficzna jest sytuacja wyraźnie multikonfesyjnego Śląska ze znacznym udziałem ludności niemieckiej.

10.14746/por.2022.1.22
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 31 21 MALURA [pdf] [280 KB]