„Porównania” nr 21/2017

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Imagologia: o zastosowaniu etniczności do nadawania światu sensu.
3. Dziewczyna z szafy, chłopak na dachu – niepełnosprawność psychospołeczna w poetyce realizmu magicznego. 
4. Barbarzyńcy i koczownicy. Marzenia i fobie. 
5. Martin Heidegger i fenomenologiczno-hermeneutyczne pojęcie dyskursu. 
6. (Nie)pamięć wielokulturowości w literaturze o przesiedleniach na ziemie zachodnie. 
7. Granice przyrody. Natura pogranicza polsko-niemieckiego w perspektywie imagologicznej.
8. Sarmatyzm – projekt niedokończony?
9. Paranoja i sadyzm instytucji. O „Biesiadzie u hrabiny Kotłubaj” Witolda Gombrowicza. 
10. W poszukiwaniu cierpienia zwierząt. O polskiej i rosyjskiej najnowszej poezji kobiet.  
11. Oczywistość wykluczenia? Obrazy Romów w czeskiej literaturze najnowszej. 
12. Stereotypy ideowe w obrazowaniu Słowacji w czeskiej poezji lat 1860–1939.
13. The Image of India in 19th-century Slovak Literature
14. Kult-Dichter vs. Kult des Dichters: Das Porträt Taras Schewtschenkos in „Die Verhinderte Rede von Kiew” von Friedrich Dürrenmatt
15. Etnoobrazy i stereotypy narodowe w powieści fantasy Niki Rakitinej Gonitwa i powieści sensacyjnej Andrzeja Kurkowa Dobry anioł śmierci.  
16. osyjskie, żydowskie czy ludzkie? Żydowska myśl mistyczna w poezji Bułata Szałwowicza Okudżawy.  
17. Albo bokser, albo bandyta: etyczny obraz walczącego ciała w literaturze obozowej.  
18. Resztki liter. Trzy paradygmaty lekturowe w gettach.  
19. Nasza – wasza zagłada. Mizrachim wobec izraelskiej pamięci o Szoa i polskich przestrzeni naznaczonych.  
20. Gothic Fielding? Philip James de Loutherbourg’s Tom Jones
21. Co rodzice uczniów myślą o segregacji dzieci w szkołach?  
22. Polemiki
23. Recenzje
24. Omówienia
25. Autorzy