(Nie)pamięć wielokulturowości w literaturze o przesiedleniach na ziemie zachodnie. 

Kamila Gieba

Artykuł dotyczy polskiej literatury o przesiedleniach na tzw. Ziemi Odzyskane. W wyniku zmiany granic państwowych Polski w 1945 roku doszło do masowych migracji, często o charakterze przymusowym. Migranci mieli stworzyć homogeniczne społeczeństwo, toteż w literaturze dotyczącej osadnictwa raczej unikano negatywnych reprezentacji tygla kulturowego. W artykule zaprezentowano wybrane obszary, które zostały zepchnięte na margines pamięci zbiorowej: kresową odrębność części osadników, konflikty między przesiedleńcami oraz autonomię grup etnicznych.

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 21 2 2017 05 Gieba [pdf] [194 KB]