„Porównania” nr 15/2014

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Języki postkolonialności. Wprowadzenie
3. Język(i) postkolonialności – historia studiów postkolonialnych w zarysie
4. W jaki sposób peryferie rozmawiają między sobą albo teoria postkolonialna pozbawiona „Centrum”
5. O sofistyce współczesnego dyskursu humanistycznego – tradycje, postkolonialne uwikłania, konsekwencje
6. Zwierzę jako podmiot. O metastrategiach kolonizowania przyrody
7. Niechciana ciągłość/chciana nieciągłość. Literackie echa obecności dyskursu PRL-owskiego w rzeczywistości III RP z jej resentymentem opresjonowanej peryferii
8. Wilk w Rosji. Subaltern? W imperium? (Polemika z konceptem „postzależności”)
9. Trzy fale emancypacji homoseksualnej w Polsce
10. Ironia postkolonialna. Język politycznej poprawności jako tworzywo literackie polskiej prozy po 1989
11. W poszukiwaniu zaginionego państwa. Na marginesie powieści Wieża Uwe Tellkampa
12. Język milczenia? Niemieckie podróże do Polski po 1989 roku
13. Jego Wehrmacht, czyli polsko-niemiecka akademia językowa Janusza Rudnickiego w „Książkach. Magazynie do czytania”
14. Whose Crisis? Russian Intelligentsia and the Ukrainian Question – Coming to Terms
15. Reaktualizacja współczesnej pamięci zbiorowej we współczesnej literaturze ukraińskiej
16. Narracje militarne w ukraińskiej powieści popularnej
17. „Dzieci imperium…” – Postkolonialny wymiar ukraińskiego rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży
18. Tożsamość w obrazach. Wokół Leksykonu miast intymnych Jurija Andruchowycza
19. Rosyjskojęzyczna literatura wobec Białorusi. Ekspansja czy tradycja wielokulturowości?
20. Pamięć i zapomnienie a dziedzictwo Jugosławii. Przypadek chorwackiej i serbskiej literatury emigracyjnej – rozpoznania wstępne
21. Ormiańskie nagrobki. Poezja Sándora Kányádiego wobec transformacji
22. Nowy naród nad Bałtykiem? Kaszubskie powieści Artura Jabłońskiego
23. Hüzün – melancholia turecka w Stambule Orhana Pamuka
24. (O)błędne odczytania: Jacek Gutorow, Wallace Stevens i zalękniona perspektywa komparatystyki
25. Recenzje
26. Omówienia
27. Autorzy „Porównań"