Wilk w Rosji. Subaltern? W imperium? (Polemika z konceptem „postzależności”)

Mieczysław Dąbrowski

Artykuł w pierwszej części polemizuje z polską wersją postkolonializmu, case która przyjęła nazwę postzależności. Autor zarzuca jej naśladowanie kodu romantycznego, abstrakcyjność, operowanie esencjalistycznymi opozycjami, które we współczesnym rozumieniu procesów kultury wydają się anachroniczne. W drugiej części omawia twórczość Mariusza Wilka, który jest dobrowolnym emigrantem w Rosji, zaś jego pisarstwo traktuje jako model refleksji suwerennej.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Mieczyslaw Dabrowski [pdf] [229 KB]