„Porównania” nr 13/2013

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Wstęp
3. Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej? Możliwe trajektorie podróży.
4. Kosmopolityzm i lokalność w literaturze światowej (przeł. Dorota Kołodziejczyk)
5. Inny kolonializm. O możliwości zaaplikowania metodologii postkolonialnej do studiów nad Europą postkomunistyczną
6. Powstawanie sytuacji postkolonialnej: czasopisma polskiego drugiego obiegu, problem Europy i kwestia wschodnich sąsiadów Polski
7. Akademicki kolonializm. Sytuacja holocaust studies w Polsce.
8. Bolesław Prus czyta Bourgeta. Emancypacja, spirytyzm i teoria powieści.
9. Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi.
10. Ironia i nostalgia. O twórczości Michała Witkowskiego.
11. Hanna Gosk, Kto ty jesteś? Polak mały…” Transformacja znaczenia pojęć: „obcy”, „ojczyzna” w prozie polskiej po roku 1989.
12. Necessary fictions w polskiej prozie po 1989 roku.
13. Ironiczny i nostalgiczny wizerunek lat sześćdziesiątych na Węgrzech w filmie Lalunie (Csinibaba, 1997) Pétera Tímára.
14. Czy możliwe jest dzisiaj w Polsce kino kolonialne? Przypadek Pani z Ukrainy Pawła Łozińskiego.
15. Siedmiogród we współczesnym filmie węgierskim. Figury (auto)kolonizacji
16. Orient w fabularnym polskim filmie powojennym. Rekonesans.
17. Konflikt o zabytki i miejsca pamięci, czyli o nowo-starym postrzeganiu przeszłości w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku.
18. Wykorzenienie i osadzenie. Dramat zmiennych granic w polskim teatrze współczesnym.
19. Recenzje
20. Omówienia
21. Autorzy „Porównań"