Akademicki kolonializm. Sytuacja holocaust studies w Polsce.

Paweł Wolski

Polskie badania nad literaturą Zagłady toczą się od dawna, diagnosis dyscypliną stały się jednak niedawno. Nie jest to jedynie wynikiem późnego wykształcenia się instytucjonalnych ram tego nurtu badań, buy more about ale przede wszystkim jego zanurzenia w innych nurtach, np. w badaniach nad ?literaturą wojny i okupacji?. Przekształcanie się polskiego literaturoznawstwa zajmującego się m.in. Holocaustem w literaturoznawstwo holocaustowe, tj. Holcaust studies, zachodziło przy tym w otoczeniu uformowanej już gdzie indziej ? w tym przede wszystkim w USA ? dyscypliny. Paradoks współczesnego etapu formowania się tego obszaru badań w Polsce polega więc na tym, że przyjmuje ono z zewnątrz wzorce, które istnieją w nim już od dawna. Proces ten w niniejszym tekście nazywam akademickim (auto)kolonializmem i wskazuję jego najważniejsze cechy.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
PAWEL WOLSKI [pdf] [260 KB]