„Porównania” nr 28/2021

# Tytuł dokumentu Autor
1. Wstęp. Przekład intersemiotyczny w poezji Europy Środkowej w XX wieku
2. Rembrandt i samotność Chrystusa: *** [Tak jak męczennik światłocienia – Rembrandt…] Osipa Mandelsztama i Ewangelia także jako arcydzieło literatury Aleksandra Wata
3. Opisać nieprzedstawione. Malarstwo holenderskie w antyobrazach Miodraga Pavlovicia
4. Dzieła Marca Chagalla w poezji polskiej lat 1950–1989
5. Od inter- do trans-: ciemne źródła sztuki Erny Rosenstein
6. Jak narysować pamięć? Zagłada w polskich ilustrowanych książkach dla dzieci
7. Wizualizacja litanii w poezji konkretnej: Gomringer, Jandl, Bocian
8. Młodzieńcze intermedia Aleksandra Wata (Anatola Sterna i Henryka Berlewiego)
9. W świetle powyższej (pobieżnej) analizy: Studium fotografii w Komentarzach do fotografii Witolda Wirpszy
10. Nie ma domu. Krajobraz kulturowy w literaturze (wybrane przykłady)
11. Mentalne kino wyobraźni. Poezja filmowa i kwestia „filmowych” sposobów widzenia
12. Sygnatury surrealistyczne Bogdana Bogdanovicia
13. Nikifor i „Genko-wariat”. Wgląd w ekfrastyczne transgresje polsko-bułgarskie
14. Literatura niemiecka po przełomie 1989/1990 roku. Przypadek Dursa Grünbeina
15. Nie tylko do czytania: Váchalowska gra z ideą pięknej książki
16. Filmowość języka poetyckiego Czesława Miłosza
17. Patriotka wielu ojczyzn, mediatorka, translaborantka. O Julii Dickstein- -Wieleżyńskiej i jej życiu z przekładem
18. Бег ползком (“Тараканья” тема в русской литературе девятнадцатого– начала двадцатого века и в творчестве Михаила Булгакова)
19. Król Maciuś Pierwszy, czyli polska powieść dla dzieci najczęściej tłumaczona na język angielski
20. Kisch i Pruszyński: o korzyściach i ograniczeniach perspektywy porównawczej w badaniach nad reportażem
21. „Irlandia Północna – stąd pochodzę”: Glenn Patterson, powieściopisarz i obywatel w pogoni za „nieplemienną” tożsamością
22. Świat w ekfrazach odpominany
23. Inna polityka pamięci
24. Post-koiné, czyli Anity Jarzyny projekt krytyki nieantropocentrycznej
25. „Odzyskiwanie” – maska kolonizacji
26. Kropka nad „e”. Porządkowanie literatury cyfrowej
27. Konstelacja Janion