Nikifor i „Genko-wariat”. Wgląd w ekfrastyczne transgresje polsko-bułgarskie

Przedmiotem artykułu są ekfrastyczne reprezentacje postaci i malarstwa Epifaniusza Drowniaka oraz Genko Ivana Genkova (nazywanego „Genką-wariatem”), funk- cjonujące w rejestrach literackich, krytycznych i publicystycznych. Rewelatorska twórczość, traumatyczne biografie obu artystów posiadają potencjał legendotwórczy; byli oni podobnie stygmatyzowani, wykluczani przez swoją odmienność. W ustro- jowych warunkach powojennych Polski i Bułgarii podlegali licznym deprecjacjom jako kłopotliwi politycznie Łemko i dysydent, podczas gdy ich obrazy uchodziły za paszporty tych krajów do światowej sztuki. Ekfrastyczne i hypotypiczne uobecnie- nia malarstwa, osobowości („sur une idée du tableau”, „sur une image de l’artiste”) Nikifora i Genkova są w artykule podstawą analizy porównawczej i interpretacji m. in. w aspektach wykluczenia, transgresji, performansu.

DOI: 10.14746/por.2021.1.13
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
13 Opacka [pdf] [378 KB]