„Porównania” nr 4/2007

Opis publikacji Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

H1 Duis aute irure dolor in reprehenderit

H2 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

H3 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

H4 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

H5 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
H6 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

  • ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
  • quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
  • velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.\

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
  2. sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  3. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
  4. commodo consequat.
  5. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

# Tytuł dokumentu Autor
1. Komparatystyka na rozdrożu?
2. Zarys metody pragmatycznej w badaniach porównawczych
3. Przestrzeń miejska i przełom. "Czytadło" Tadeusza Konwickiego i "Aż do trzewi" Christy Wolf
4. Kulturoznawstwo porównawcze Stevena Tötösy'ego w kontekście środkowoeuropejskim
5. Czeska i słowacka tradycja międzyliterackości w kontekście współczesnej komparatystyki (założenia i źródła ideowe chrestomatii "Koncepcja międzyliterackości w literaturoznawstwie porównawczym")
6. Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński
7. Rosyjska tożsamość narodowa wobec modernizacji literatury
8. Metafora transcendentalna jako zgłębienie rzeczywistości
9. Rekonstrukcje i dekstrukcje historii w polskim kinie po 1989
10. Polska komedia filmowa po 1989 roku wobec wielkich mitów i grzechów przeszłości
11. Przestrzeń miejska i przełom. "Czytadło" Tadeusza Konwickiego i "Aż do trzewi" Christy Wolf
12. Ukraińskie kino lat 90. XX wieku w poszukiwaniu tożsamości narodowej
13. Rumuńska melancholia - refleksja o kinie rumuńskim po roku 1989
14. Dwa spojrzenia wstecz. Komunizm w rumuńskiej refleksji filmowej
15. O nowym historycznoliterackim paradygmacie, historii, kanonie i badaczach literatury
16. Danieli Hodrovej mit i poetyka miasta
17. Przestrzeń miejska i przełom. "Czytadło" Tadeusza Konwickiego i "Aż do trzewi" Christy Wolf