„Porównania” nr 17/2015

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Ethical and Political Qualities of Epideictic Rhetoric in Ancient Greece
3. Nie samym śmiechem Czesi żyją, czyli kłopoty z tożsamością
4. Hodrová, Urban, Macura – ponowoczesne spojrzenia na czeskie mity narodowe
5. Odkrywanie na nowo Kraju Sudeckiego w czeskiej literaturze po 1989 roku
6. Procesy emancypacyjne filmowego gatunku sf w powojennej Czechosłowacji a Lemowskie reperkusje. Wstępny rekonesans
7. Architektura w okresie postkolonialnym
8. Przeszłość czy przyszłość – dylematy związane z zabytkami w dobie postkolonializmu
9. O nowej kreacji zabytków, czyli w poszukiwaniu wyidealizowanej wizji przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej
10. Materialne ślady minionej zależności i ich współczesne odczytanie w przestrzeni miejskiej Szczecina
11. Do kresu widzialnego
12. Taktylizm w filmowej twórczości Jana Švankmajera
13. Dicta Hermetis w manuskrypcie Biernata z Lublina
14. Filozofia kabały żydowskiej jako podstawa warstwy fabularnej w dramacie Szymona An-skiego Na pograniczu dwóch światów. Dybuk
15. Mitologizowanie toposu uczty w powieściach Castle Rackrent M. Edgeworth i Pan Chalawski H. Kwitki-Osnowjanenki
16. Powieść o Yexian jako punkt przecięcia uniwersalnych algorytmów tematycznych
17. Postcolonial Studies in Slovakia and Hungary
18. Recenzje
19. Omówienia
20. Autorzy „Porównań”