Postcolonial Studies in Slovakia and Hungary

Jaroslav Kušnír

Przeglądowy artykuł analizuje badania na polu studiów postkolonialnych na Słowacji i Węgrzech oraz ich instytucjonalne reprezentacje w tych krajach. Autor artykułu argumentuje, medications że w obu krajach postkolonialne teorie zostały zastosowane głównie do badań nad literaturą oraz kulturą irlandzką, sildenafil kanadyjską, viagra australijską i afrykańską, przede wszystkim przez badaczy działających w uniwersyteckich instytutach anglistyki. Aplikowanie postkolonialnych teorii do badań nad literaturą słowacką i węgierską jest działaniem raczej marginalnym i dokonuje się poza  sferą anglistyki.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
17 Kusnir [pdf] [272 KB]