„Porównania” nr 6/2009

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Humanizm, filologia i imperializm
3. Studia wschód-zachód w kontekście współczesnej komparatystyki
4. Frankofoński postkolonializm z Europy Wschodniej
5. Okres postkolonialny czy postkolonialna Europa Wschodnia i Środkowa??
6. "My" i "oni", "swój" i "obcy". Bałkany XX wieku z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej
7. Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec "innej Europy"
8. Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury
9. Postkolonializm pod postacią postmodernizmu w literaturze słowackiej
10. (Post)kolonialne miasta Europy Środkowej
11. Prowincja w najnowszej literaturze polskiej i niemieckiej oraz współczesnych polonistycznych i germanistycznych badaniach literackich
12. "Uwikłane w przemoc". "Žensko pismo" - dyskurs emancypacyjny i krytyczny z perspektywy teorii postkolonialnej
13. Kwestie kobiece w czesko-słowackiej refleksji filmowej po 1989 roku
14. Kolonialna tancerka w "Orgiach” Łesi Ukrainki
15. Wokół stereotypów polskości i niemieckości. Rudnicki i Załuski
16. Na tropach polsko-ukraińskiego dialogu: uwarunkowania i areny międzynarodowego dyskursu w latach 1946-1989
17. Społeczne oraz kulturalne stosunki Polski i Gruzji w XVI-XVIII wieku
18. Wielka idea a budowanie jedności i tożsamości narodowej Greków
19. Od identyczności do sobornosti. Kilka uwag z powodu dyskusji o białoruskiej tożsamości
20. Od "Subaltern studies" do „Provincializig Europe". Kilka postkolonialnych refleksji na temat historii
21. Dwie mentalności Europy Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia państwowości
22. Recenzje
23. Omówienia, przeglądy
24. Autorzy „Porównań"