Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec "innej Europy"

Skórczewski, Dariusz

Współczesne badania nad Europą Środkowo-Wschodnią w wielu przypadkach powielają orientalistyczne klisze oświeceniowej episteme. Na przykładzie prac m.in. Larry?ego Wolffa i Tony?ego Judta autor demonstruje utajony orientalizm w podejściu zachodniej humanistyki do historii i kultury narodów i grup etnicznych położonych pomiędzy Niemcami a Rosją. Ufundowane na apriorycznie uznanym autorytecie zachodniej akademii, page podejście to nie bierze pod uwagę w dostatecznym stopniu roli odegranej przez hegemona i pogłębia marginalizację badanych społeczeństw, diagnosis co prowadzi do utrwalenia kompleksu niższości, charakterystycznego dla wszystkich populacji postkolonialnych.

 

 

ISSN: 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
6 6 SkorczewskiD [pdf] [180 KB]