„Porównania” nr 10/2012

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Od redakcji
3. Podwójne spojrzenie Miłosza na Wschód i Zachód – jego wizerunek Rosji i Niemiec
4. Między kolonią a imperium. Miłosz i Dostojewski
5. Rozpacz i pragnienie cudu - Miłosz wobec Zdziechowskiego
6. Czesław Miłosz i Osip Mandelsztam, o słowie i kulturze. Spotkania i rozejścia
7. Wat - Rosja - Miłosz
8. Krajobraz i krajobrazy w liryce Czesława Miłosza, Friedricha Hölderlina i Johannesa Bobrowskiego
9. Emigrant o emigrantach. Oskara Miłosza i Josifa Brodskiego portrety bez skazy
10. Czesław Miłosz i Tomas Venclova o przeszłości: tradycja jako źródło wspólnoty i porozumienia między ludźmi i narodami
11. Poezja przypisów. Czesława Miłosza „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”
12. Wpływ kulturowy jako tradycja i wyzwanie dla czeskiej, ukraińskiej i polskiej komparatystyki
13. O recepcji twórczości Georga Trakla w poezji czeskiej
14. PODobni – NiePODobni. Muza dalekich podróży Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka Dukaja jako przykład dwóch sposobów alternatywizacji historii
15. Poeta, poecie, poetę... Pomiędzy artystyczną wolnością a intencją autora…
16. „Bycie Żydem” jako sytuacja uniwersalna. Żydowska „faculté maîtresse” Victora Klemperera
17. Sarajewski elementarz Miljenka Jergovicia
18. Recenzje
19. Omówienia, przeglądy
20. Autorzy „Porównań"