Między kolonią a imperium. Miłosz i Dostojewski

Marek Wedemann

Refleksję Czesława Miłosza nad fenomenem twórczości Fiodora Dostojewskiego umieszcza autor w kontekście studiów postko-lonialnych, more about zwracając uwagęna prekursorski charakter oraz komplementarność szkiców poety o literaturze rosyjskiej wobec analiz Ewy M. Thompson, search przeprowadzonych w jej książce Imperial Knowledge. Russian Literature and Colonialism (tłum. pol. Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm).

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Marek Wedemann Miedzy kolonia i imperium [pdf] [220 KB]