Kontakt

REDAKCJA PÓŁROCZNIKA „PORÓWNANIA”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10, p. 210
61-701 Poznań

ISSN 1733-165X

ISSN (Online) 2956-6169

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty, w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub w celu odpowiedzi na inne zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie. Odbiorcami danych są wyłącznie pracownicy administratora. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem zapytania/kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pole obowiązkowe