Call for papers

Redakcja półrocznika „Porównania” informuje, że najbliższe CFP ukażą się w połowie 2022 roku. Dziękujemy za cierpliwość!