„Porównania” nr 8/2011

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. O pisaniu historii
3. Osobliwości środkowoeuropejskiej przestrzeni literackiej: ironiczni moraliści i ludyczni myśliciele
4. Europa Środkowa a problem "europejskości" Rosji
5. Europa Środkowa jako kategoria artystyczna. Neuroza i wrażliwość
6. Historia kobieca czy historia płci? Badania Karen Hausen nad dziejami porządku płci
7. Reżyserki na indeksie. Historia kina kobiet w Europie Środkowej w Wschodniej
8. „Politiki kouzina” - alternatywny tytuł ukrywający bardzo kontrowersyjne tematy
9. Mojżesz i inni. Echa rewolucji 1905 roku w literaturze polskiej i ukraińskiej z początku XX wieku
10. Holocaust w powieści Wasilija Grossmana "Życie i los"
11. Niezbędne ziemie - koniecznie utracone, czyli dlaczego polska epika powojenna potrzebuje Ukrainy
12. Wiersze spod ciemnego nieba. Geopoezja Czerniowców i Sadogóry
13. Symboliczna peregrynacja przez naturę, czyli „Parabola albo zagadka filozofów" dołączona do "Dwunastu traktatów o kamieniu filozofów" Michała Sędziwoja. Przekład z komentarzem
14. Hipertekst a intertekstualność. Powinowactwa i rozbieżności
15. Recenzje
16. Omówienia, przeglądy
17. Autorzy „Porównań"