„Porównania” nr 26/2020

# Tytuł dokumentu Autor
1. Wstęp
2. Pies na krótkiej smyczy na chwiejnym mostku
3. Co widzi „burlucze oko”? Przekład literacki jako zdarzenie percepcyjne
4. Od „obrazu” do „głosu”: Mira Rosenthal przekłada Tomasza Różyckiego
5. Ja tłumaczę – Ja piszę? O przekładzie wierszy autotematycznych
6. Poetyka performatywności w przekładzie – Ryszard Wojnakowski jako tłumacz liryki Friederike Mayröcker
7. Zapomniani tłumacze starożytnych greckich tragedii
8. Działalność tłumaczek a polski kanon literatury włoskiej: Waleria Marrené-Morzkowska i Zofia Ernstowa
9. Jak wziąć sprawy w swoje ręce: humanizacja słowackiej historii tłumaczeń
10. „Nadpisane w tłumaczeniu”, czyli historia plagiatu tłumaczeniowego baśni braci Grimm
11. Beret niebieski czy zielony? Refleksje o miejscu autora w procesie przekładu współczesnej literatury norweskiej
12. Wszechobecna niewidzialność. Pawła Hulki-Laskowskiego tożsamość tłumacza w kontekście spolszczeń serii amerykańskich książek edukacyjnych „Cnotą a prawdą”
13. „Festiwal kanadyjskiej pisarki”, czyli o mniej znanych polskich tłumaczeniach Anne of Green Gables Lucy Maud Montgomery
14. Autocenzura w pierwszych polskich przekładach Gianniego Rodariego
15. Tłumaczenia jako góry lodowe, tłumacze jako nawigatorzy
16. O wiele więcej niż Google Translate, czyli komputerowe przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w translatoryce i translatologii
17. Test Turinga dla (automatycznego) przekładu poezji
18. Którego króla, ignorancie?11 Badania literackie pomiędzy hermeneutyką a kwantyfikacją
19. Dialog Gao Xingjian’a z tradycjami literackimi i wizualnymi
20. Slavs and Tatars i performatywna propozycja dla polskiej kulturowej komparatystyki
21. Pytania bez odpowiedzi. Krajobrazy Zagłady z perspektywy kulturowej
22. Historia komunizmu splątana między państwami: nowe perspektywy badań w Europie Środkowo-Wschodniej