Comparisons, n°26/2020

# Article Title Author
1. Introduction
2. A Dog on a Short Leash on a Rickety Foot-bridge
3. What Does “Burliuk’s eye” See? Literary Translation as a Perceptual Event
4. Od „obrazu” do „głosu”: Mira Rosenthal przekłada Tomasza Różyckiego
5. Ja tłumaczę – Ja piszę? O przekładzie wierszy autotematycznych
6. Poetyka performatywności w przekładzie – Ryszard Wojnakowski jako tłumacz liryki Friederike Mayröcker
7. The Forgotten Translators of Ancient Greek Tragedies
8. Działalność tłumaczek a polski kanon literatury włoskiej: Waleria Marrené-Morzkowska i Zofia Ernstowa
9. Jak wziąć sprawy w swoje ręce: humanizacja słowackiej historii tłumaczeń
10. „Nadpisane w tłumaczeniu”, czyli historia plagiatu tłumaczeniowego baśni braci Grimm
11. Beret niebieski czy zielony? Refleksje o miejscu autora w procesie przekładu współczesnej literatury norweskiej
12. Wszechobecna niewidzialność. Pawła Hulki-Laskowskiego tożsamość tłumacza w kontekście spolszczeń serii amerykańskich książek edukacyjnych „Cnotą a prawdą”
13. A festival of the Canadian Writer’ or on the Lesser Known Polish Translations of Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery
14. Self-Censorship in the First Polish Translations of Gianni Rodari
15. Translations as Icebergs, Translators as Navigators: a Poetic Case Study
16. O wiele więcej niż Google Translate, czyli komputerowe przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w translatoryce i translatologii
17. The Turing Test for the (Machine) Translation of Poetry
18. Którego króla, ignorancie?11 Badania literackie pomiędzy hermeneutyką a kwantyfikacją
19. Dialog Gao Xingjian’a z tradycjami literackimi i wizualnymi
20. Slavs and Tatars i performatywna propozycja dla polskiej kulturowej komparatystyki
21. Pytania bez odpowiedzi. Krajobrazy Zagłady z perspektywy kulturowej
22. Historia komunizmu splątana między państwami: nowe perspektywy badań w Europie Środkowo-Wschodniej