Dialog Gao Xingjian’a z tradycjami literackimi i wizualnymi

Izabella Łabędzka

Niniejszy tekst poświęcony jest twórczości współczesnego chińskiego pisarza, dramaturga, malarza, inscenizatora i autora eksperymentalnych filmów artystycznych, Gao Xingjiana. Moim celem było pokazanie szerokich i nowatorskich poszukiwań pierwszego chińskiego Noblisty w zakresie różnorodnych sztuk i mediów w kontekście porównawczym Wschód – Zachód, jego umiejętności swobodnego przekraczania granic sztuk, wykorzystywania zasobów rodzimej kultury tradycyjnej oraz chińskiej filozofii taoistycznej z jej procesualnym rozumieniem rzeczywistości, a także estetyki pustki i artystycznego minimalizmu.

Article Title Type Size
19 Labedzka [pdf] [135 KB]