Comparisons, n°25/2019

# Article Title Author
1. Wstęp
2. Syndrom rozbitka. Robinson Crusoe i Julian Ursyn Niemcewicz
3. Bezludne wyspy modernizacji. Społeczne i ekonomiczne konteksty samotności bohaterów literatury polskiej drugiej połowy xix wieku
4. Współczesne robinsonady w literaturze niemieckojęzycznej
5. Picturing Crusoe’s Island: Defoe, Rousseau, Stothard
6. A Postdramatic Engagement with Robinsonade Motifs in Tim Crouch’s I, Caliban
7. Robinsonada na scenie albo dzieje nieudanej adaptacji
8. Film Zostawcie Robinsona! czyli węgiersko-kubańska interpretacja przygód bohatera powieści Defoe oraz inne filmowe adaptacje losów Robinsona Crusoe
9. Dystopian and Utopian Omission of Discourse in Three Modern Robinsonades: Lord of the Flies, Concrete Island, The Red Turtle
10. Rozbitek buduje łódź. Przegląd wątków recepcyjnych Robinsona Crusoe w narracjach ocaleńców z Zagłady
11. Ocalali z potopu. Księga potopu Sydora Reya jako robinsonada holokaustowa
12. Syberyjscy Robinsonowie
13. Der Fußabdruck als Katalysator für Individuation und Beziehung: Patrick Chamoiseaus Roman nach Robinson Crusoe L’empreinte à Crusoé
14. Naturalizacja władzy a kolonializm. Uwagi na marginesie Robinsona Cruzoe Daniela Defoe i Piętaszka, czyli Otchłani Pacyfiku Michela Tourniera, z Szekspirowską Burzą w tle
15. Didaktische Effekte des Umgangs mit Tieren in ausgewählten Robinsonaden
16. Robinson w postantropocenie
17. Teoria Poezji Nieosobistej Thomasa Eliota a Kanon Konstandinosa Kawafisa. Porównanie poglądów i założeń dwóch klasycystów
18. Rimbaudysta Julian T., Tuwim od łobuzów, Tuwim dla dzieci
19. „Polonistyka w kontakcie”, czyli o przekraczaniu dyskursywnych granic
20. Trauma zobrazowana