Picturing Crusoe’s Island: Defoe, Rousseau, Stothard

Jakub LIpskI

W niniejszym tekście analizie poddane są wybrane ilustracje Thomasa Stotharda przedstawiające wydarzenia z powieści Robinson Crusoe Daniela Defoe. Wyeksponowanie tła naturalnego, wyraźnie widoczne w omawianych ilustracjach, odczytywane jest w kontekście sentymentalnych interpretacji powieści Defoe, które – inaczej niż tekst oryginalny, którego autor wydaje się być nieczuły na piękno natury – zdecydowanie pozytywnie wartościowały samotne życie w harmonii z naturą. Ten aspekt ilustracji Stotharda interpretowany jest w kontekście myśli J.J. Rousseau, a w szczególności tego, jak francuski filozof odczytywał powieść Defoe.


Article Title Type Size
05 Lipski [pdf] [4.8 MB]