Ja tłumaczę – Ja piszę? O przekładzie wierszy autotematycznych

Agnieszka Waligóra

Artykuł opisuje próbę przeprowadzenia eksperymentalnego tłumaczenia autotematycznych utworów lirycznych z zamianą podmiotowego “Ja, które pisze” na podmiotowe “Ja, które tłumaczy”. Przytoczone zostają liczne przekłady trzech wierszy (autorstwa Roberta Lowella, Franka O’Hary oraz Jane Kenyon): zostają zinterpretowane one i porównane z dziełami oryginalnymi oraz opatrzone komentarzem, sytuującym je w szerszym kontekście translatologicznym i teoretycznoliterackim. Tłumaczenia dokonały studentki specjalności przekładowej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Article Title Type Size
05 Waligora [pdf] [189 KB]