Slavs and Tatars i performatywna propozycja dla polskiej kulturowej komparatystyki

Łucja Iwanczewska

Artykuł stanowi spojrzenie na polską komparatystykę kulturową przez pryzmat performatyki rozumianej jako badanie procesów performatywnych ustanowień. Autorka pokazuje, że performatyka może stać się propozycją dla metodologii komparatystycznych. Analizując strategie kolektywu artystyczno-naukowego Slavs and Tatars, pokazuje, jak w sposób performatywny produkowana jest wiedza, historia, jak tworzą się relacje i zależności pomiędzy dyscyplinami wiedzy i tekstami kulturowymi. 

Article Title Type Size
20 Iwanczewska [pdf] [141 KB]