„Porównania” nr 5/2008

# Tytuł dokumentu Autor
1. Historia literatury w świetle nowych propozycji teoretycznych
2. Zarys metody paradygmatycznej w badaniach porównawczych (II)
3. Wartość kulturowego braku. Syndrom kolonialny w twórczości Mickiewicza
4. Literatura porównawcza i studia postkolonialne – nowe otwarcie dla komparatystyki?
5. Postkolonializm a Europa Środkowo-Wschodnia
6. Kresy w perspektywie krytyki postkolonialnej
7. Postkolonialne refleksje. Na marginesie pracy zbiorowej From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from Postcolonial Perspective pod redakcją Janusza Korka
8. Trudności z tożsamością. Na marginesie Niesamowitej Słowiańszczyzny
9. Zaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińska
10. „Mowa balfourowska” i dyskurs antykolonialny w ukraińskiej literaturze przełomu XIX/XX w
11. Imperialista skolonizowany. O rosyjskim paradoksie kolonialnym na przykładzie “Generation P” W. Pielewina i „Rosja w zapaści” A. Sołżenicyna
12. Apel międzynarodowego stowarzyszenia „Memoriał”. O „narodowych wizjach przeszłości” (wiek xx i „wojna pamięci”)
13. Mistrz i miasto Mirona Pietrowskiego w ujęciu postkolonialnym
14. Hybrydyczność. Ograniczenia, przekształcenia, perspektywy
15. Prowincja jako centrum
16. Metropolia versus prowincja
17. Postmodernizm – nowe rosyjskie odczytanie