Postmodernizm – nowe rosyjskie odczytanie

Nakoneczny, Tomasz

Recenzja książki: A. V. Rykov, viagra 40mg Postmodernizm kak ?radikalnyj konservatizm?. Problema chudožestvenno-teoretičeskogo konservatizma i amerikanskaja teorija sovremennogo iskusstwa 1960-1990-ch godov. Sankt-Petersburg 2007, ss. 376.

 

 

ISSN: 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Nakoneczny T. rec. [pdf] [57 KB]