„Porównania” nr 16/2015

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Postkolonializm i środkowoeuropejska nowoczesność. Wprowadzenie
3. Slavic but not Russian: invisible and mute
4. Ruś Kijowska między Eurazją a Europą Środko-Wowschodnią. Rosyjskie narracje tożsamościowe z zachodniego punktu widzenia
5. Współczesny dyskurs neoeurazjatyzmu rosyjskiego wobec Europy Środkowo-Wschodniej
6. Krytyka postkolonialna, literacka aksjologia, literatura serbska
7. Współczesna proza serbska i dylematy postkolonializmu
8. Odczytywanie ironicznych warstw (re)konstrukcji kolonii i jej (kolonialnych) Innych w konstrukcie „austriackiej Bośni“ w „Moście nad Driną" Ivo Andricia
9. Kobieta-pisarz. Cyborg i utopia hybrydycznej płci kulturowej w serbskiej kulturze XXI wieku
10. Kobiece narracje o Wielkiej Wojnie w serbskiej literaturze popularnej okresu międzywojennego (casus Мilicy Jakovljević – Мir Jаm)
11. Strach jako kategoria języka postkolonialności (wokół filmów Wojciecha Smarzowskiego: „Wesele", „Dom zły", „Róża”, „Drogówka”)
12. Inny w Polsce. Komunikacja interkulturowa w państwie narodowym
13. Polska postkolonialność w krzywym (?) zwierciadle publicystyki Rafała Ziemkiewicza
14. Recenzje
15. Recenzje
16. Omówienia
17. Książki i czasopisma nadesłane
18. Autorzy Porównań
19. „Dyskurs postkolonialny"