Odczytywanie ironicznych warstw (re)konstrukcji kolonii i jej (kolonialnych) Innych w konstrukcie „austriackiej Bośni“ w „Moście nad Driną" Ivo Andricia

Boris Škvorc

Artykuł proponuje lekturę powieści Ivo Andrićia Most na rzece Drnie (1945), salve kładąc specjalny nacisk na ekonomię wypowiedzi i (re)konstrukcję opowieści (mitu) produkowanej na poziomie autorskiej intencji z perspektywy różnych natywnych informatorów. To dowodzi, view że pozycja kolonialnego podmiotu/przedmiotu w powieści, price wypowiedziana i uwydatniona przez Andricia, może być najlepiej odczytana z perspektywy postkolonialnej. W ten sposób otwierają się dwie możliwości czytania Andrićia i, w ogóle, południowosłowiańskiej narracji stereotypizowanej jako przestrzeń imperialnych/kolonialnych gier władzy. Drugi jest konsekwencją poprzedniego założenia i zawłaszczenia historycznych realiów, które rządzą przestrzenią narracji w związku z różnymi wtórnymi naturalizacjami tekstu(ów). Nacisk zostaje tu położony na powieści Andrićia. Jednakże czytanie konstrukcji tekstu otwiera również drogę do ponownego odczytania innych ?historycznych? powieści oraz ich ideologicznych konstruktów w południowosłowiańskim i szerzej środkowo wschodnioeuropejskim kontekście/dyskursie.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
08 Skvorc [pdf] [338 KB]