Anglojęzyczne archiwum „Porównań”

Anglojęzyczne archiwum Porównań” gromadzi wybrane teksty, opublikowane w minionych latach na łamach naszego czasopisma, które dzięki grantowi numer 31H  11 0089 80, przyznanemu w roku 2011 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zostają udostępnione  szerszej publiczności w języku angielskim.  Kolekcja przełożonych piętnastu artykułów ma ukazywać nie tylko wybitne osiągnięcia w zakresie badań porównawczych i humanistycznych w Polsce, ale także przedstawić najważniejsze kierunki rozwoju „Porównań” i poszukiwań intelektualnych zespołu redakcyjnego. „Porównania” powstały w roku 2004 Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Bogusława Bakuły, jako czasopismo studyjne, przeznaczone głównie dla młodych humanistów, którzy mogli tam doskonalić swoje umiejętności naukowe, pisarskie i redaktorskie.  W kręgu zainteresowań znalazła się przede wszystkim literatura porównawcza, translatologia, teoria literatury, cultural studies. Z czasem do tych tematów dołączyło zainteresowanie studiami postkolonialnymi, badaniami nad Europą Środkowo-Wschodnią oraz geopoetyką. Pojawiły się dwa numery monograficzne (5 i 6) prezentujące stan polskich badań nad postkolonializmem, dwa numery odnoszące się do badań historiograficznych (7 i 8), numery poświęcone kulturze i literaturze Europy Środkowej (9), numer poświęcony twórczości Czesława Miłosza (10). Stałym motywem, łączącym wymienione tematy, jest refleksja nad teorią i praktyka badań porównawczych oraz interdyscyplinarnych. Od roku 2007 „Porównania” znalazły się w kręgu czasopism zajmujących wysokie miejsce w oficjalnych rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W kolekcji przedstawionych tekstów Czytelnik znajdzie prace poświęcone teorii badań porównawczych (Bogusław Bakuła, Michał Kuziak, Lidia Wiśniewska, Paweł Wolski), zjawiskom postkolonialnym (Emilia Kledzik, Dorota Kołodziejczk, Dariusz Skórczewski) i posttotalitarnym ( Magdalena Koch, Agnieszka Matusiak) w Europie Wschodniej, Środkowej oraz na Bałkanach, prace odnoszące się do historiografii (Michał Kierzkowski), pamięci (Urszula Górska), kina (Dobrochna Dabert) i architektury w Europie Środkowej (Hanna Grzeszczuk-Brendel), kanonów kultury w Europie Środkowo-Wschodniej (Bogusław Bakuła) oraz zagadnieniom interdyscyplinarnym na przykładzie hipertekstów w Sieci (Mariusz Pisarski). Jest oczywiste, że przedstawiona kolekcja nie wyczerpuje zasobu interesujących prac opublikowanych w czasopiśmie. Zasób ten będziemy konsekwentnie poszerzać, włączając do niego starsze, już wydrukowane, prace, jak również te, które ukażą się w przyszłości. „Archiwum »Porównań«” jest więc zbiorem otwartym, w którym komparatysta, badacz literatury, humanista, znajdzie wiele okazji do pożytecznej lektury.

Autorzy publikowani w „„Archiwum »Porównań«” należą w większości do średniej i młodszej generacji badaczy polskich, a wywodzą się z różnych ośrodków akademickich. Ich prace dotyczą ważnych i szeroko dyskutowanych w Polsce zagadnień, takich jak stan postkolonialnej świadomości i kultury, poznawcze i etyczne problemy badań porównawczych, historiografii, pamięci, postkomunizmu. Archiwum „Porównań” jest więc próbą prezentacji pewnego odcinka polskich badań humanistycznych, które rozwijają się w szybkim tempie, nawiązując do najnowszych tendencji w humanistyce europejskiej i światowej.

Redakcja ma nadzieję, że „Archiwum »Porównań«” będzie stale się powiększać, włączając tym samym polskie badania porównawcze w szerszy obieg wymiany informacji i komunikacji międzynarodowej.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
TOWARDS INTEGRAL COMPARATIVE STUDIES [pdf] [273 KB]
2.Lidia Wisniewska [pdf] [305 KB]
3.Michal Kuziak [pdf] [278 KB]
4.Pawel Wolski [pdf] [513 KB]
5.Dorota Kolodziejczyk [pdf] [496 KB]
6.Dobrochna Dabert [pdf] [321 KB]
7.Michal Kierzkowski [pdf] [360 KB]
8.Urszula Gorska [pdf] [283 KB]
9.Dariusz Skorczewski [pdf] [273 KB]
10.Magdalena Koch [pdf] [385 KB]
11.Agnieszka Matusiak [pdf] [494 KB]
12.Emilia Kledzik [pdf] [304 KB]
13.Boguslaw Bakula [pdf] [499 KB]
14.Mariusz Pisarski [pdf] [455 KB]
15.Hanna Grzeszczuk Brendel [pdf] [322 KB]
16. Dorota Kolodziejczyk [pdf] [8.7 MB]
17. Anna Gawarecka [pdf] [6 MB]
18. Jacek Nowakowski [pdf] [7.3 MB]
19. Piotr Dobrowolski [pdf] [7.5 MB]
20. Blazej Warkocki [pdf] [7.6 MB]
21. Lenka Nemeth Vitova [pdf] [7.9 MB]
22. Sylwia Nowak Bajcar [pdf] [9.8 MB]
23. Dobrochna Dabert [pdf] [8.6 MB]
24. Tomasz Derlatka [pdf] [6.8 MB]
25. Kinga Piotrowiak Junkiert [pdf] [6.4 MB]
26. Marek Wedemann [pdf] [7.2 MB]
27. Agnieszka Czyzak [pdf] [7.6 MB]
28. Zbigniew Kopec [pdf] [6.9 MB]
29. Agata Stankowska [pdf] [8.2 MB]
30. Eliza Grzelak [pdf] [7.6 MB]
31. Joanna Grzelak Piaskowska Emilia Kledzik [pdf] [7.3 MB]
32. Elzbieta Nowikiewicz [pdf] [9.6 MB]
33. Hanna Mamzer [pdf] [11 MB]
34. Ryszard K. Przybylski [pdf] [7.1 MB]
35. Danuta Sosnowska [pdf] [7.6 MB]