„Porównania” nr 12/2013

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Ponowny powrót przestrzeni
3. Orientalizm i dyskurs postkolonialny: kilka problemów metodologicznych (przeł. A. Jaroszyk)
4. Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką
5. Litwa i tożsamość. Miłosz i Miłosz o potrzebie „określonego miejsca na ziemi”
6. Mikrohistorie niemieckojęzycznych mieszkańców prowincji poznańskiej a geopolityka
7. Postzależnościowe narracje patriotyczne w wybranych tekstach Doroty Masłowskiej, Dawida Bieńkowskiego i Ignacego Karpowicza
8. Wilno jako projekt nienostalgiczny. Litewska proza wobec wielokulturowości i palimpsestowości Wilna
9. Topografia nostalgii jako topografia tożsamości (na podstawie twórczości Dubravki Ugrešić i Pavao Pavličicia)
10. Stawiając opór nieistnieniu. Ruta Tannenbaum Miljenko Jergovicia jako narracja posttraumatyczna
11. Figury politycznej niepoprawności – socjopolityczne mity i symbole w twórczości Miodraga Bulatovicia
12. Galicyjska przestrzeń włożona w przestrzeń praską. Szkice Honoraty z Wiśniowskich o Hucułach i Rusinach znad Prutu
13. „Kalifornia galicyjska” w prozie Iwana Franki
14. Wineta – literacka „przestrzeń utracona” Słowian Zachodnich? Rozważania na wybranych przykładach z literatur zachodniosłowiańskich
15. Ziemia ojców. Pomorze Zaodrzańskie w literaturze kaszubskiej
16. Dyskurs maskulinistyczny literaturze ukraińskiej XX i początku XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego
17. Kobieta i kobiecość w oparach ulotnego świata (ukiyo), czyli na pograniczu świata i artystycznej ułudy (na przykładzie teatru kabuki i drzeworytu ukiyo-e)
18. Parataktische Poetik. Zur Inkongruenz von Autor- und Werkintention in Kurt Schwitters' literarischem Oeuvre
19. Recenzje
20. Omówienia
21. Kongres Komparatystyczny
22. Książki nadesłane
23. Autorzy „Porównań"