Stawiając opór nieistnieniu. Ruta Tannenbaum Miljenko Jergovicia jako narracja posttraumatyczna

Kinga Sewior

Artykuł omawia chorwacką  kondycję posttraumatyczną w kontekście ustaleń  wypracowanych w nurcie tzw. badań nad zagładą (M. Hirsch, S. Felman) i badań nad pamięcią (A. Assmann). Lokalna recepcja przeszłości we współczesnym społeczno- kulturowym dyskursie zostaje tu ukazana ze szczególnym uwzględnieniem zależności kulturo- wej pamięci Zagłady z pamięcią faszystowskiego Niezależnego Państwa Chorwackiego (NDH) 1941–1945 oraz pamięcią wojny bałkańskiej 1991–1995. Lokalne uwikłania historyczne decydują o niepowtarzalności doświadczenia chorwackiego i warunkują jego asymetryczny charakter oscylujący między figurami kata i ofiary, często oparty na przemilczeniach i przeinaczeniach. Tak przeprowadzona rekonstrukcja pamięci otwiera możliwość analizy i interpretacji Ruty Tannenbaum M. Jergovicia uznanej przez autorkę za tekst założycielski dla rozrachunkowej debaty nad pamięcią Chorwacji i zarazem postpamięciowy, a więc operujący strategiami narracyjnymi charakterystycznymi dla II i III pokolenia świadków.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Sewior [pdf] [333 KB]