„Porównania” nr 7/2010

# Tytuł dokumentu Autor
1. Spis treści
2. Polityka interpretacji historycznej. Dyscyplina przeciw wzniosłości
3. Jak pisać historię Europy Środkowej i Wschodniej? Odpowiedź na pytanie ankietowe
4. Jakiej historii potrzebuje Europa Środkowo-Wschodnia? Szanse historii mówionej
5. Ideologia jako literatura. Polska literatura w europejskim podręczniku (na przykładzie "Literatury Europy. Historia literatury europejskiej")
6. Nieodparta pokusa syntezy literatury czeskiej czy "Neodepřený pokus syntézu české literatury"?
7. Historia literatury a współczesne literaturoznawstwo czeskie
8. Czesko-polski kontekst literacki (1970-1979)
9. Nowe historie bałkańskich literatur. Odzyskiwanie utraconych przestrzeni tradycji
10. Czy warto pisać dzieje kina Europy Środkowo-Wschodniej?
11. Wśród filmowych źródeł do historii Polski Ludowej
12. Słodko-gorzkie reminiscencje "Miękkiej dyktatury" Jánosa Kádára w kinie węgierskim
13. Kicz - nowy metajęzyk kultury. O czym mówi współczesny ukraiński kicz w dobie globalizacji?
14. Ukraińska powieść produkcyjna jako produkt socrealistycznej kultury masowej. Perspektywa postmodernistyczna
15. Komunizm w bibliograficznych bazach danych nauk ścisłych
16. Pismo alchemiczne w działaniu - o traktatach Michała Sędziwoja
17. Recenzje
18. Omówienia, przeglądy
19. Autorzy „Porównań"