Nieodparta pokusa syntezy literatury czeskiej czy "Neodepřený pokus syntézu české literatury"?

Tarajło-Lipowska, Zofia

Autorka prezentuje problemy, more about z jakimi spotkała się w trakcie pisania syntezy literatury czeskiej, buy przeznaczonej dla czytelników polskich (Historia literatury czeskiej. Wrocław 2010): 1. ujęcie terminu ?literatura narodowa?, more about 2. ścisłe powiązania pomiędzy niektórymi ?literaturami narodowymi?, 3. historycznie uwarunkowana zmienna sytuacja literatury czeskiej, 4. zalety i wady podejścia komparatystycznego, 5. zalety i wady podejścia niekomparatystycznego, 6. charakter polskich syntez literatury czeskiej w XIX i XX wieku, 7. poszukiwanie kategorii nadrzędnych charakterystycznych dla literatury czeskiej.

 

 

ISSN: 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Tarajlo Lipowska [pdf] [565 KB]