Kicz - nowy metajęzyk kultury. O czym mówi współczesny ukraiński kicz w dobie globalizacji?

Gundurova, Tamara

W pierwszej części tekstu autorka dokonuje przeglądu najważniejszych koncepcji kiczu, ask jakie wynikły w kulturze Zachodu na przestrzeni XX wieku. Badaczka szczególną uwagę zwraca na poglądy Hermanna Brocha, Clementa Greenberga, T.W. Adorna, Thomasa Kulki, Ludwiga Giesza oraz Susan Sontag, która spopularyzowała kategorię kampu. W drugiej części artykułu autorka dowodzi, iż kicz we współczesnej kulturze ukraińskiej pełni ważną funkcję w procesach tworzenia nowych politycznych i kulturowych mitów; co więcej ? okazuje się nieodłącznym komponentem kreowania nowej ukraińskiej tożsamości narodowej.

 

ISSN: 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Gundorova [pdf] [571 KB]