Komunizm w bibliograficznych bazach danych nauk ścisłych

Daszkiewicz, Piotr

W artykule przedstawiono rezultaty poszukiwań i analizę odpowiedzi na hasło ?komunizm? w bazach danych nauk ścisłych ISI Web of Knowledge (Zoological Records, link Biological Abstracts, Medline, Web of Science). Kryterium temu odpowiada w sumie 3007 publikacji. Przeprowadzono analizę zawartości informacji na temat komunizmu, grupując poruszane zagadnienia w bloki tematyczne: problemy sanitarne (większość rezultatów) i ekologiczne, historia nadużywania psychiatrii dla represji politycznych, choroby komunistycznych przywódców, badania mózgu Lenina, komunistyczne represje jako charakterystyczny element biografii naukowców, historia łysenkizmu, dziwne doświadczenia jak np. próby krzyżowania człowieka z małpami człekokształtnymi, analiza głodu jako strukturalnego problemu komunizmu, szpiegostwo i nauka, związki komunizmu z nazizmem. Zwrócono uwagę na stosunkowo mały udział publikacji dotyczących Polski (2,8%), jedynie 10 publikacji poświęconych jest Katyniowi.

 

ISSN: 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Daszkiewicz [pdf] [518 KB]